Powered by Rijnconsult

Een betere wereld begint bij jezelf

Dat klinkt prachtig. Maar even serieus. Wat kun je dan precies doen? Hoe begin je? En waar? Nou, hier. En nu. Bij ons.
Want wij weten precies wat er te doen is. En wie daarvoor nodig zijn.

opdrachten

Groeiscenario’s van een zorginstelling

Hoe kan een zorginstelling in deze tijd van tekorten, stijgende energieprijzen en groeiende druk op het zorgstelsel overleven? Charlie en Welmer hebben een businesscase geschreven voor een zorgorganisatie om te onderzoeken welke opties er zijn om te groeien in deze onzekere tijd.

lees meer
Projectleider ‘Verbinden & Ontmoeten’

Op 1 januari 2022 ontstond de grootste gemeente van Brabant: de gemeente Land van Cuijk. Voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave hebben enkele jaren daarvoor de ambitie uitgesproken om als één gemeente samen te gaan. Zo’n fusie is geen sinecure: van de een op de andere dag heeft iedereen een andere standplaats, een andere werkgever en veel meer collega’s. Het is daarom van belang voor zo’n gemeente dat er een nieuwe gemeenschappelijke identiteit gesmeed wordt. Dit is precies waar Arend zich mee bezig houdt. Als projectleider ‘verbinden en ontmoeten’ heeft hij de diverse opdracht om een bijdrage te leveren aan deze gemeenschappelijke identiteit.

lees meer
Projectmanager Klimaatadaptatie

Klimaatverandering is niet langer een toekomstperspectief, we zitten er middenin. Naast het afremmen van klimaatverandering zullen we ons dus ook moeten aanpassen aan de gevolgen. Wonen Zuid heeft de ambitie om de groene publieke ruimte rond haar gebouwen te beheren en in te richten met oog op klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid van de bewoner. Daarvoor moeten plannen gemaakt worden. Willem is hier ingezet om een klimaat adaptief groenonderhoudsbeleid te schrijven en is projectmanager van de eerste pilotprojecten.

lees meer
Projectmanager monitoring van de Wet Open Overheid

Sinds 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. De WOO is de opvolger van de Wet Openbaar Bestuur, ook wel bekend als de WOB, en heeft als doel het realiseren van een meer transparante en betrouwbare overheid. Als projectleider stuurt Charlie de projectgroep aan is verantwoordelijk voor het opzetten van een monitoringstool en dashboard.

lees meer
Winteropvang voor buitenslapers

Elk jaar tijdens de wintermaanden draagt de gemeente zorg voor dak- en thuislozen omdat het te koud is om 's nachts buiten te verblijven. Sjoerd is gevraagd om in gemeente Ede een tijdelijke nachtopvang helpen op te tuigen waar 20 buitenslapers terecht kunnen.

lees meer
Onderzoeker Visie op Dienstverlening

In een veranderende maatschappij staan gemeenten voor de uitdaging om hun dienstverlening voortdurend te verbeteren, zodat ze hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dienstverlening omvat verschillende services en informatie die gemeenteafdelingen aanbieden, van het regelen van vergunningen tot het aanbieden van ondersteuning in de zorg. Sjoerd heeft de dienstverlening van Gemeente Ede gevisualiseerd door een dashboard en samen met verschillende afdelingen de visie op dienstverlening vernieuwd.

 

 

 

 

lees meer
Projectmanager Vernieuwen Participatiebeleid

In 2019 heeft de gemeente Ede beleid gemaakt over hoe ze met haar inwoners wil samenwerken, de zogenaamde Edese Participatie Aanpak (EPA). In 2023, 4 jaar na dato, wordt dit beleid vernieuwd op een participatieve manier. Dit betekent dat inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente actief worden betrokken met als doel om hun kennis, wensen en behoeften te verzamelen en te gebruiken om het nieuwe beleid vorm te geven. In dit project heeft Sjoerd onder andere onderzoek gedaan naar hoe participatie tot nu toe wordt gerapporteerd in de raadsvoorstellen en participatietrainingen voor medewerkers binnen de gemeente geëvalueerd.

lees meer
Organisatie-ontwikkeling bij woningcorporatie Vivare

De opgaven binnen de corporatiesector worden groter en de omstandigheden waarin deze opgaven gerealiseerd moeten worden steeds uitdagender. Samen met een collega van Rijnconsult werkt Floortje aan een uitdagend organisatie ontwikkeltraject bij woningcorporatie Vivare in Arnhem. Op dit moment begeleidt Floortje verschillende sub-teams die aan de slag zijn met thema's als persoonlijk leiderschap, gedragsverandering en vitaliteit.

lees meer
Projectmanager voor de opvang van Oekraïners

Vanwege de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende vluchtelingenstroom naar Nederland, vraagt de Rijksoverheid sinds maart 2022 aan gemeenten om te helpen met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Land van Cuijk heeft de opdracht gekregen om rond de 500 bedden aan te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Welmer heeft als coördinator vanuit de gemeente de taak gekregen om ervoor te zorgen dat alles goed verloop.

lees meer
Coördinator voor Buurt-, Wijk en Dorpshuizen

Buurt-, Wijk en Dorpshuizen spelen een cruciale rol in de leefbaarheid van verschillende kernen binnen een gemeente. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ze gevraagd en ongevraagd helpt bij het runnen van de locaties. Charlie heeft als chef BWD-huizen de coördinatie opgepakt.

lees meer

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.

JETZT is het moment

Stuur je CV en laat ons weten waarom we jou zouden moeten uitnodigen voor een kopje koffie.
Dan gaat de rest als volgt:

1

We plannen een kennismakingsgesprek in bij ons op kantoor.

2

We organiseren een verdiepend gesprek op een plek die jou inspireert. Je favoriete koffietentje bijvoorbeeld.

3

Optioneel: We regelen een klantgesprek met iemand uit ons netwerk, die op zoek is naar mensen als jij.

4

Je krijgt een assessment via een extern bureau, waarbij er wordt gekeken of je matcht op niveau, persoonlijkheid en maatschappelijke drijfveren.

NU

Dus, zin in een kopje koffie? Stuur ons je CV met een reden waarom wij met jou moeten kennismaken.