Powered by Rijnconsult

Projectmanager voor de opvang van Oekraïners

Vanwege de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende vluchtelingenstroom naar Nederland, vraagt de Rijksoverheid sinds maart 2022 aan gemeenten om te helpen met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Land van Cuijk heeft de opdracht gekregen om rond de 500 bedden aan te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Welmer heeft als coördinator vanuit de gemeente de taak gekregen om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt.

Wat is de opdracht?

Welmer zorgt ervoor dat alle praktische zaken voor de opvang gecoördineerd worden. Hiernaast heeft hij de taak om de bestuurders in te lichten en van advies te voorzien over dit dossier. Verder is Welmer verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies ten behoeve van de opvang en de kredietbewaking van het budget.

 

De werkzaamheden

De werkzaamheden in dit project zijn ontzettend divers. Elke week zijn er verschillende vraagstukken die snel moeten worden opgelost, zoals het organiseren van leefgeld, het inzetten van zorgverleners, het regelen van leerlingenvervoer en het oplossen van conflicten op de opvanglocatie. Welmer is de coördinator en regisseur van deze taken en werkt hierin samen met een beheerpartij en vluchtelingenwerk. Daarnaast is Welmer verantwoordelijk voor het financiële beheer van het project. De opvang wordt gefinancierd met een subsidie van de overheid, die hij moet aanvragen en verantwoorden. Hiervoor moet hij een financieel rapport opstellen om aan te tonen hoeveel subsidie de gemeente ontvangt en welke kosten hiermee gedekt worden. Welmer moet ook, in overleg met de bestuurders, beslissen welke extra voorzieningen de gemeente aan Oekraïense vluchtelingen kan bieden, zoals taallessen en activiteiten voor jongeren en volwassenen op de opvanglocatie.

 

Maatschappelijke impact

Het opvangen van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne is natuurlijk een ontzettend maatschappelijk relevant thema. De manier waarop welke gemeente deze opvang regelt kan sterk variëren. Welmer heeft de belangrijke taak om de opvang van Oekraïense vluchtelingen in gemeente Land van Cuijk te verbeteren. Door zich te richten op het creëren van betere leefomstandigheden en het aanbieden van meer zorg- en educatieve voorzieningen, levert Welmer een maatschappelijk bijdrage aan het welzijn van deze kwetsbare groep mensen.

 

Meer weten?

Neem contact op met Welmer Goudt.

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.