Powered by Rijnconsult

Ouderenzorg vooruithelpen vanuit vogelperspectief

ouderzorg vooruithelpen vanuit een vogelperspectief

De ouderenzorg staat voor een aantal uitdagingen door onder andere vergrijzing, stijgende zorgkosten en grote personeelstekorten. Om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden op de lange termijn, zijn een aantal grote transities nodig in het denken en doen in deze sector. Hiertoe worden veel projecten en subsidies georganiseerd, waaronder het platform ZorgScala in de regio Haaglanden. Door de hoeveelheid projecten en brede ambities is er meer te doen dan dat er beschikbare mensen zijn. ZorgScala zocht meer overzicht en een bredere terugkoppeling van de verschillende projecten om zo meer handen en voeten te geven aan de regiovisie.

ZorgScala is een netwerkorganisatie van elf ouderenzorgorganisaties in de omgeving van Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Samen vormen zij 98% van de langdurige zorgaanbieders en 50% van de thuiszorgmarkt in deze regio. ZorgScala-leden werken samen op verschillende thema’s als zorg thuis in de wijk, arbeidsmarkt, zorgvernieuwing en technologie, en de regionale afstemming van zorg. Dit gebeurt door middel van een breed scala aan gezamenlijke projecten, kennisdeling en actieve samenwerking – zowel onderling als met belangrijke stakeholders. 

 

De opdracht en werkzaamheden 

Rosa is aan de slag gegaan bij ZorgScala als rechterhand van de verenigingssecretaris. Ze had hierin echt duizendpoot-functie. Haar werkzaamheden waren zeer afwisselend en ze was actief op meerdere lijnen, zoals het voorbereiden van bestuursvergaderingen tot het organiseren van bijeenkomsten. Naast ondersteunen in de dagelijkse taken, bracht ze vanuit een vogelperspectief meer structuur aan in de planning-en-control-cyclus van het bureau en ondersteunde ze in het vorm geven aan de richting die ZorgScala op gaat komende jaren.  

 

Een voorbeeld van Rosa’s taken is het ondersteunen in de aanvragen van voor transitiemiddelen. Deze transitiemiddelen zijn gesubsidieerd door de overheid met als bedoeling een noodzakelijke omslag in de ouderenzorg te faciliteren. ZorgScala-leden doen hier aan mee sinds 2022, waarbij elk jaar nieuwe projecten ingediend worden. Het bureau van ZorgScala coördineert en ondersteunt deze aanvragen vanuit een integraal perspectief. Tussen oktober en december heeft Rosa vanuit het bureau de verschillende organisaties ondersteund bij het schrijven van projectaanvragen voor 2024 en daarbij de integrale lijn ingevoerd. Bovendien heeft ze het voortouw genomen in het schrijven van een projectaanvraag op diversiteitsensitieve zorg, wat in 2024 van start gaat. 

 

Bovendien heeft Rosa een boost gegeven aan de kennisdeling tussen leden. Dit deed ze bijvoorbeeld door het organiseren en begeleiden van verschillende netwerken, zoals op het gebied van duurzaamheid. In deze bijeenkomst werd samen de verduurzaming van de ouderenzorg onderzocht. Ook heeft Rosa projectmanagers geïnterviewd over hun projecten. Hier heeft ze korte artikelen over geschreven en geplaatst op de website. Zo weten andere organisaties in de regio waar de ZorgScala-leden mee bezig zijn en weten ze bij wie ze voor meer informatie terecht kunnen.   

 

Maatschappelijke impact  

Rosa heeft niet alleen veel kunnen leren bij haar opdracht, maar ook echt kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen in de ouderenzorg in de regio Haaglanden. Samenwerking tussen (zorg)organisaties is een belangrijke methode om de uitdagingen van de ouderenzorg het hoofd te bieden. Alleen al in Den Haag wonen meer dan 80.000 65-plussers en dat aantal blijft sterk stijgen komende jaren. Deze mensen hebben nu of in de nabije toekomst allemaal zorg nodig. Bijdragen aan de samenwerking tussen deze organisaties is dus van grote toegevoegde waarde om ervoor te kunnen zorgen dat kwalitatief goede zorg geborgd blijft. Het feit dat Rosa hier aan bij heeft kunnen dragen is bijzonder en heeft veel motivatie gegeven om alles uit de opdracht te halen in haar vijf maanden bij ZorgScala. 

Meer weten?

Neem contact op met Rosa!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.