Powered by Rijnconsult

Projectleider ‘Verbinden & Ontmoeten’

Op 1 januari 2022 ontstond de grootste gemeente van Brabant: de gemeente Land van Cuijk. Voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave hebben enkele jaren daarvoor de ambitie uitgesproken om als één gemeente samen te gaan. Zo’n fusie is geen sinecure: van de een op de andere dag heeft iedereen een andere standplaats, een andere werkgever en veel meer collega’s. Het is daarom van belang voor zo’n gemeente dat er een nieuwe gemeenschappelijke identiteit gesmeed wordt. Dit is precies waar Arend zich mee bezig houdt. Als projectleider ‘verbinden en ontmoeten’ heeft hij de diverse opdracht om een bijdrage te leveren aan deze gemeenschappelijke identiteit.

Wat is de opdracht?

Binnen zijn rol als projectleider ‘verbinden en ontmoeten’ organiseert Arend de grote jaarlijkse evenementen voor de gehele ambtelijke organisatie (ongeveer 800 mensen). Dit zijn inspiratiesessies, een zomerbarbecue en de kerstviering. Al deze evenementen hebben ten doel medewerkers samen te laten komen, elkaar te vinden, elkaar beter leren kennen en van elkaar te leren.

 

De werkzaamheden

Zo heeft hij bijvoorbeeld in maart 2023 astronaut André Kuipers en theatergroep Studio Spaak uitgenodigd. Deze inspirerende bijeenkomst had ten doel medewerkers te prikkelen in hun onderlinge samenspel.

Ook organiseert hij de zogenoemde ‘campusdagen’. Tijdens dit tweedaagse evenement in oktober opent de gemeente Land van Cuijk haar deuren en gaat samen met de ambtenaren, directie, maatschappelijke organisaties, studenten en bedrijven uit de regio aan de slag met het thema ‘samenspel’. Het doel hiervan is van en met elkaar te leren, bijvoorbeeld door samen met partners van buiten de gemeente op een wederkerige manier op te trekken in de aanpak van uitdagingen in de regio.

 

Arend houdt zich bezig met de programma-invulling van dit evenement. Het organiseren van de circa 60 activiteiten (workshops, lezingen, interne kennisdeling, etc.) vraagt om een strakke organisatie, verbeeldingskracht om tot een evenwichtig programma te komen en bovenal realisatiekracht. Aan het eind van de dag moet het gewoon geregeld worden.

 

Maatschappelijke impact

Een van de belangrijkste taken van Arend is het binden en boeien van medewerkers. Hij denkt hierbij na over hoe medewerkers zich betrokken kunnen voelen bij de gemeente en hoe ze gemotiveerd kunnen blijven om hun werk goed te doen. Door het organiseren van evenementen waarin medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, zorgt Arend ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich meer betrokken voelen bij de gemeente.

Meer weten?

Neem contact op met Arend!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.