Powered by Rijnconsult

Adviseur Utrecht Aardgasvrij

In 2019 werd het klimaatakkoord gepresenteerd. In het klimaatakkoord staan de maatregelen die in Nederland genomen (gaan) worden om de uitstoot van broeikassen, en daarmee de verdere opwarming van de aarde, te verkleinen. Een van de doelen gepresenteerd in het klimaatakkoord is dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn, een taak die door de Nederlandse gemeenten uitgevoerd wordt. Charlie is bij de gemeente Utrecht onderdeel van het team Buurtaanpak, het team dat zich bezighoudt met het aardgasvrij maken van alle buurten binnen de gemeente.

De opdracht
Net zoals elke Nederlandse gemeente is ook de gemeente Utrecht bezig met het aardgasvrij maken van de stad. Charlie is hierbij betrokken en houdt zich bezig met twee opdrachten binnen dit thema. De eerste opdracht is nadenken over hoe het uitvoeringsbedrijf, verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering na de planfase, eruit kan gaan zien. De gemeente is nu vooral druk bezig met het maken van plannen voor het aardgasvrij maken van de stad, maar er moet ook vooruit gedacht worden hoe dit aangepakt gaat worden om te voorkomen dat het project stilvalt tijdens de overgang van planfase naar uitvoeringsfase. Daarom bedenkt Charlie, in samenwerking met een Boris Gooskens en Marit Ubachs (senioren van Rijnconsult), verschillende scenario’s hoe deze uitvoeringsorganisatie eruit kan gaan zien. Het uitgangspunt is het zo veel mogelijk ontzorgen van de inwoner zodat zij zo min mogelijk overlast gaan ervaren van het moment dat zij van het aardgas af gaan.
Daarnaast houdt Charlie zich ook bezig met buurtinitiatieven in de warmtetransitie. Een buurtinitiatief is een project opgezet en uitgevoerd door buurtbewoners om samen een bepaald doel te bereiken. In deze context gaat het om buurtbewoners die ideeën hebben over hoe de warmtetransitie er in hun buurt uit zou moeten zien en zich verenigen in een initiatief. De gemeente werkt graag met buurtinitiatieven samen, en Charlie haar rol is om te verkennen welke factoren de samenwerking stimuleren of juist afremmen.

 

De werkzaamheden
Charlie is bij deze projecten vooral bezig is met het doen van onderzoek. Zoals het doen van deskresearch, interviews met zowel mensen van binnen als buiten de gemeente maar ook eropuit gaan en kijken wat er in de maatschappij speelt langs deze thema’s. Vervolgens wordt er aan de hand van de verzamelde data een rapport opgesteld en verschillende scenario’s uitgedacht om aan de opdrachtgever te presenteren.

 

Maatschappelijke impact
Charlie vindt het superfijn om een rol te kunnen spelen in de energietransitie en op dit thema maatschappelijke impact te maken. Naast dat de energietransitie een actueel en maatschappelijk thema is, was het ook een van de wensen van Charlie een opdracht te kunnen vervullen binnen dit thema, en zich zo in te kunnen zetten voor het tegengaan van de steeds verder ontwikkelende milieuproblematiek.

Meer weten?

Neem contact op met Charlie!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.