Powered by Rijnconsult

Projectmanager monitoring van de Wet Open Overheid

Sinds 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. De WOO is de opvolger van de Wet Openbaar Bestuur, ook wel bekend als de WOB, en heeft als doel het realiseren van een meer transparante en betrouwbare overheid. Als projectleider stuurt Charlie de projectgroep aan is verantwoordelijk voor het opzetten van een monitoringstool en dashboard.

Wat is de opdracht?

De WOO bestaat uit drie pijlers: actieve informatieverstrekking, passieve informatieverstrekking en de informatiehuishouding op orde. Als onderdeel van de implementatie van de WOO wil de gemeente Ede graag inzichtelijk maken of de beoogde doelen van de WOO bij de gemeente Ede gehaald worden of niet en waar er eventueel bijgestuurd moet worden. Charlie haar opdracht is dan ook het opzetten van een monitoringsinstrument op basis waarvan periodiek metingen gedaan kunnen worden. Naast het opzetten van de deze metingen is Charlie ook verantwoordelijk voor de manier waarop de resultaten van deze metingen gepresenteerd kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard.

 

Mijn werkzaamheden 

Als projectleider is Charlie verantwoordelijk voor het opzetten van een monitoringstool en dashboard voor de WOO. Hierbij is Charlie niet verantwoordelijk voor de inhoud, maar juist voor het proces. In andere woorden, ze stuurt de projectgroep aan, bewaakt de voortgang en is bezig met het uitzetten van de grote lijnen. Samen met een multidisciplinaire projectgroep zijn ze begonnen met brainstormen over hoe abstracte materie meetbaar gemaakt kan worden aan de hand van indicatoren. Hierin is niet alleen rekening gehouden met verplichtingen in de wet, maar ook wat de gemeente belangrijk of interessant vindt om te monitoren binnen de WOO. Vervolgens is er voor elke pijler een nulmeting uitgevoerd om te kijken wat de huidige stand van zaken is. Als laatste stap is er contact gelegd met dashboardbouwers om ervoor te zorgen dat de resultaten van deze nulmetingen concreet kunnen worden weergegeven. Dit stelt de organisatie in staat keuzes te maken en verbeteringen door te voeren.

 

Maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact van meewerken aan de implementatie van deze wet is groot, gezien het feit dat de Wet Open Overheid als doel heeft om een meer transparante en betrouwbare overheid te realiseren. Vooral na de Toeslagenaffaire werd een open en transparante overheid hoog op de agenda gezet, om de kans op een soortgelijke affaire in de toekomst zo klein mogelijk te maken. De Gemeente Ede neemt dit erg serieus en streeft ernaar deze wet goed uit te voeren. Goede monitoring speelt een grote rol in het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van deze wet in de gemeente.

Meer weten?

Neem contact op met Charlie van Delden.

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.