Powered by Rijnconsult

Projectmanager Klimaatadaptatie

Klimaatverandering is niet langer een toekomstperspectief, we zitten er middenin. Naast het afremmen van klimaatverandering zullen we ons dus ook moeten aanpassen aan de gevolgen. Wonen Zuid heeft de ambitie om de groene publieke ruimte rond haar gebouwen te beheren en in te richten met oog op klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid van de bewoner. Daarvoor moeten plannen gemaakt worden. Willem is hier ingezet om een klimaat adaptief groenonderhoudsbeleid te schrijven en is projectmanager van de eerste pilotprojecten.

Wat is de opdracht?

Een nieuw groenbeheerbeleid is een gevoeliger onderwerp dan het op het eerste gezicht lijkt. Klimaatadaptatie is in vergelijking tot duurzaamheid voor veel organisaties een relatief nieuw thema. Hetzelfde geldt voor huurders. In duurzaamheidsvraagstukken is ‘not in my backyard’ een bekend fenomeen. Bij woningcorporaties wordt dit al snel heel tastbaar. Bij invoering van het nieuwe beleid zullen sommige stukken gras nog maar drie keer per jaar worden gemaaid in plaats van zesentwintig keer en worden er bloemen- en kruidenmengsels ingezaaid. Dat levert een heel ander plaatje op als je uit het raam kijkt. Daarom moet de woningcorporatie de ‘waarom’ heel scherp hebben, weten wat de voordelen zijn en hoe ze dit voor de bewoner zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. Een nieuwe manier van groenbeheer bevordert biodiversiteit en gezondheid van bewoners, en vermindert droogte, wateroverlast bij stortbuien en hitte. Daarnaast kan het er ook nog eens prachtig uitzien. Heldere communicatie en goed projectmanagement zijn hierin toverwoorden. Het is aan Willem om het belang van de huurder en de maatschappelijke opgave hand in hand te laten gaan.

 

De werkzaamheden

In de pilotprojecten ‘Zaaien in plaats van maaien’ kijkt Willem naar de ideale situatie en hoe dit gerealiseerd kan worden met oog op de bewoners en de maatschappelijke opgave. Hij verwerkt de ervaringen uit de pilots en de resultaten van deskresearch in een nieuw klimaat adaptief groenonderhoudsbeleid. Hierin werkt hij samen met een ecologisch adviesbureau, groenbeheerbedrijven, collega’s en bewoners. Daarnaast pakt Willem als programmasecretaris van het programma verduurzaming diverse taken op en is hij kartrekker in het maken van een procesbeschrijving en beoordelingsmodel van pilots met warmtepompen. Als het om duurzaamheid gaat is er altijd wat te doen.

 

Maatschappelijke impact

Met dit project zie je de maatschappelijke impact letterlijk groeien, en met toenemende uitschieters in neerslag en temperatuur is het thema klimaatadaptatie urgenter dan ooit. We zullen als maatschappij manieren moeten vinden om ons aan te passen aan een veranderend klimaat. Woningcorporaties hebben hier een belangrijk aandeel in en Wonen Zuid is hierin zeer ambitieus. Genoeg ruimte dus om bij te dragen aan een groene omgeving die ingericht is met oog voor de uitdagingen van nu. Het is tijd om samen te werken mét de natuur in plaats van tegen de natuur.

Meer weten?

Neem contact op met Willem!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.