Powered by Rijnconsult

Projectmanager Vernieuwen Participatiebeleid

In 2019 heeft de Gemeente Ede beleid gemaakt over hoe ze met haar inwoners wil samenwerken, de zogenaamde Edese Participatie Aanpak. In 2023, 4 jaar na dato, wordt dit beleid vernieuwd op een participatieve manier. Dit betekent dat inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente actief worden betrokken. In dit project heeft Sjoerd als onderzoeker, adviseur en projectmanager bijgedragen aan het vernieuwen van het participatiebeleid.

 

 

Wat is de opdracht?

De gemeente heeft op verschillende manieren met haar inwoners samengewerkt. In gemeenteland wordt dit vaak uitgelegd aan de hand van de zogenaamde participatieladder. Deze ladder illustreert de verschillende niveaus van samenwerken. Er zit een opbouw in de ladder die symboliseert hoe actief inwoners worden betrokken: onderaan de ladder heeft de inwoner een passievere rol (hij/zij/hen wordt geïnformeerd) en naar mate je hoger op de ladder klimt, heeft de inwoner een actievere inbreng in het participatieproces. Voor de vernieuwing van het participatiebeleid in de gemeente Ede zijn er verschillende niveaus gebruikt: de informerende trede door de gemeenteraad tijdens informatiebijeenkomsten te informeren, het raadplegende niveau door inwoners hun mening te vragen aan de hand van een vragenlijst en de adviserende trede door in gesprek te gaan met inwoners, organisaties en ondernemers.

 

Wat heeft Sjoerd gedaan?

In dit project heeft Sjoerd opgetreden als onderzoeker, adviseur en projectmanager. Bijvoorbeeld heeft hij onderzoek gedaan naar hoe participatie tot nu toe wordt gerapporteerd in de raadsvoorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Door te analyseren welke plannen en ideeën door de raadsleden worden besproken en goedgekeurd, wordt waardevolle kennis verkregen die nuttig is bij het ontwikkelen van effectief nieuw beleid.

 

Daarnaast heeft Sjoerd de participatietrainingen voor medewerkers binnen de gemeente geëvalueerd om te zien hoe deze werden gewaardeerd. Ook heeft hij een enquête geanalyseerd waarmee informatie werd verzameld over hoe inwoners de samenwerking met de gemeente ervaren. Deze enquête is maar liefst door 1.100 inwoners ingevuld! Sjoerd heeft ook intern bij de gemeente een innovatieve werkvorm geïntroduceerd, waarmee hij samen met ambtenaren de huidige EPA heeft geëvalueerd. Bovendien is deze innovatieve werkvorm vervolgens succesvol gebruikt bij gesprekken met inwoners en organisaties.

 

Maatschappelijke impact

Het is ontzettend belangrijk dat de afspraken over samenwerking tussen inwoners en de gemeente actueel zijn. Door inwoners, organisaties en ondernemers actief te betrekken bij het maken van beleid, worden hun stemmen gehoord en wordt er rekening gehouden met hun behoeften. Dit zorgt voor meer openheid, vertrouwen en geloofwaardigheid in de beslissingen van de gemeente. Bovendien is het betrekken van verschillende mensen bij het maken van plannen erg waardevol. Het zorgt voor verschillende perspectieven en ideeën, waardoor er betere en eerlijkere beslissingen worden genomen.

Meer weten?

Neem contact op met Sjoerd!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.