Powered by Rijnconsult

Procesbegeleider Ontvlechting Gemeente Barendrecht

Sinds 2014 maakt de Gemeente Barendrecht deel uit van het samenwerkingsverband BAR, gevormd door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Vanaf 1 januari 2024 vindt hier een verandering plaats, de BAR wordt namelijk 'ontvlochten', waardoor de drie gemeenten gedeeltelijk splitsen en zelf weer meer verantwoordelijkheden op zich nemen. Met de ontvlechting komen veel taken die voorheen gezamenlijk werden uitgevoerd, nu terug naar de individuele gemeenten. Het hoofddoel van deze ontvlechting is dat de Barendrecht haar beleid en uitvoering beter kan afstemmen op de behoeften en wensen van de inwoners. Het idee is dat door een verkleining van schaal dit beter te realiseren is, omdat door schaalverkleining de gemeente zich dichter bij haar burgers kan positioneren.

Wat is de opdracht?

Sjoerd speelt als procesbegeleider samen met Jan Treep, adviseur van Rijnconsult, een cruciale rol in de ontvlechting van gemeente Barendrecht binnen het opbouwteam. Het opbouwteam bestaat uit de managers van de nieuwe gemeentelijk organisatie, en gezamenlijk werken ze aan de vorming hiervan. Het is een uitdagende en boeiende opdracht, omdat veel processen door de intensieve samenwerking tussen de drie gemeenten van de afgelopen jaren sterk met elkaar verweven zijn geraakt. Soms zijn deze processen zelfs niet meer aanwezig in de afzonderlijke gemeenten. Hierdoor moeten ze volledig worden gescheiden of opnieuw worden opgebouwd, terwijl de drie gemeenten operationeel blijven functioneren. Het is eigenlijk als het verbouwen van een winkel terwijl deze gewoon openblijft. Sjoerd en Jan hebben onder andere een ‘heidag’ georganiseerd voor het concernmanagementteam. Tijdens deze bijeenkomst is er nagedacht over de vergaderstructuur, is er aan teambuilding gedaan en zijn de toekomstige uitdagingen besproken waar het nieuwe managementteam voor staat.

 

De werkzaamheden

Naast de procesbegeleiding heeft Sjoerd als projectleider twee projecten onder zijn hoede: de herinrichting van het zaaksysteem en de oprichting van het meldpunt buitenruimte. Het zaaksysteem is een applicatie waarmee de gemeente haar documenten en taken bundelt, wat zorgt voor overzicht bij medewerkers en managers. Het herstructureren van dit systeem is van essentieel belang, gezien de ontevredenheid over de huidige aanpak bij zowel de inwoners van Barendrecht als intern bij de gemeente. Sjoerd zorgt ervoor dat de juiste mensen worden gekoppeld aan de juiste processen, zodat op 1 januari 2024 alles gereed staat voor een goede start. Sjoerd zijn tweede project is het opzetten van het meldpunt buitenruimte. Dit project omvat het creƫren van een platform waar burgers van Barendrecht melding kunnen maken over bijvoorbeeld losliggende stoepstenen of ongewenst afval. Dit meldpunt, wat voorheen viel onder de verantwoordelijkheden van de BAR-samenwerking, wordt nu losgekoppeld en zelfstandig gemaakt. Het project streeft ernaar het voor inwoners eenvoudiger te maken om meldingen te doen. Sjoerd heeft zich gericht op het meldingsproces: waar komen deze binnen in de organisatie? Wie pakt het op? Hoe vermijden we dubbel werk? Het uiteindelijke doel van deze twee klussen is dat de inwoners van de gemeente Barendrecht weten dat ze gehoord worden, dit voelen en begrijpen dat de gemeente er voor hen is.

 

Maatschappelijke impact

Sjoerd is onderdeel geweest van een bijzonder proces bij de gemeente Barendrecht. Hij heeft hier enorm van genoten en zijn werkzaamheden hebben aanzienlijke maatschappelijke impact gehad. Met het ontvlechten van de BAR wordt een van de verkiezingsbeloften van de grootste lokale politieke partij van Barendrecht daadwerkelijk gerealiseerd. Het feit dat Sjoerd betrokken is bij dit proces van ontvlechting, waarbij de stem van de burgers democratisch wordt vertegenwoordigd, geeft hem het gevoel dat hij zinvol werk verricht en echte impact maakt.

Meer weten?

Neem contact op met Sjoerd!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.