Powered by Rijnconsult

Winteropvang voor buitenslapers

Elk jaar tijdens de wintermaanden draagt de gemeente zorg voor dak- en thuislozen omdat het te koud is om 's nachts buiten te verblijven. Sjoerd is gevraagd een tijdelijke nachtopvang helpen op te tuigen waar 20 buitenslapers terecht kunnen.

Wat is de opdracht?
Sjoerd is in november 2022 aan de slag gegaan met een project over buitenslapers voor de Gemeente Ede. Buitenslapers zijn een verzamelnaam voor dak- en thuislozen die tijdens de koude wintermaanden ’s nachts door de gemeente worden opgevangen. Het uitdagende van deze doelgroep is dat ze lastig te bereiken zijn, omdat ze vaak kampen met psychiatrische of verslavingsproblematiek. Dit maakt ze extra kwetsbaar. Daarom is Sjoerd op zoek gegaan naar tijdelijk onderdak voor deze mensen.

Mijn werkzaamheden

In Ede was het zoeken naar de opvanglocatie al in volle gang toen Sjoerd aansloot. Hierdoor is het een vliegende start geweest: er moest snel een opvanglocatie worden geregeld. De uiteindelijke plek is er misschien niet eentje waar je direct aan denkt, namelijk een buitenzwembad. Deze locatie leende zich voor de opvang omdat de buitenbaden in de winter niet worden gebruikt en er al faciliteiten aanwezig zijn zoals douches en wc’s.

 

Wat Sjoerd zo interessant vindt aan deze opdracht, is de diversiteit van het werk. Als een vliegende keeper heeft hij de kans gekregen om te zien wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een tijdelijke opvang.

 

Een van zijn verantwoordelijkheden is het regelen van een wijziging in het bestemmingsplan. Hoewel juridische documenten zoals bestemmingsplannen vaak als bureaucratisch worden gezien (en als een ver-van-je-bed-show), was het in dit project van cruciaal belang. In Nederland kun je immers niet zomaar ergens een tent neerzetten waar voor een periode van vier maanden twintig mensen overnachten.

 

Sjoerd heeft ook het opstellen van een beheersplan op zich genomen, waarin de handelswijze bij ongevallen en de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, zoals het Leger des Heils, de politie en de gemeente zelf, worden beschreven. Ook heeft hij meegewerkt aan het winterplan, waarin wordt beschreven wat te doen als de temperatuur onder het vriespunt daalt. Op dat moment heeft de gemeente een grotere verantwoordelijkheid jegens deze kwetsbare doelgroep.

 

Tot slot heeft Sjoerd zich beziggehouden met de evaluatie van het project. Hij heeft de gegevens inzichtelijk gemaakt voor de gemeente en vragen beantwoord zoals: waren er op koudere dagen meer mensen die van de opvang gebruik maakten en was er sprake van doorstroom in de opvang?

 

Maatschappelijke impact
Het mooie van deze opdracht is dat de maatschappelijke impact ervan afdruipt. Je bent hier werkelijk bezig om de levens van mensen tijdens de gure wintermaanden dragelijker te maken.

Meer weten?

Neem contact op met Sjoerd!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.