Powered by Rijnconsult

Op zoek naar een projectmanager migratie-opvang?

De spreidingswet beoogt een evenwichtigere spreiding van asielzoekers over het land. Voor gemeenten betekent dit een extra uitdaging naast de al bestaande opgave van Oekraïense vluchtelingen, en huisvesting van statushouders. Voor de meeste gemeenten houdt dit een intensivering van migratieopgaven in.

 

De projectmanagers van JETZT, onderdeel van Rijnconsult, zorgen ervoor dat de opvang voor de gemeente goed en voortvarend geregeld wordt. Zij steken zelf de handen uit de mouwen en activeren anderen dat ook te doen. Zij coachen elkaar, wisselen kennis en ervaringen uit én worden achter de schermen – waar nodig – begeleid door senior-adviseurs van Rijnconsult. De bijdrage van JETZT aan je gemeente:

 

1. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en goede advisering van de portefeuillehouder(s). Je moet real time op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en informatie van de rijksoverheid, bijv. over bekostiging, opgaven asiel/Oekraïense vluchtelingen/statushouders, etc.

 

2. Het vinden en openen van opvanglocaties. Dat vraagt om creativiteit en out-of-the-box oplossingen, passend bij de cultuur van de gemeente. Denk daarbij aan flexwonen, gemengde opvang, tussenvoorziening.

 

3. Goed projectmanagement van de eigen opgave. Denk daarbij aan de samenwerking binnen de gemeente tussen mensen van vastgoed, beheer, sociaal domein, financiën, etc. Daarnaast moet de gemeente goed samenwerken met inwoners en andere partners als arbeidsbemiddeling, welzijn, zorg, onderwijs, etc.

 

4. Regionale samenwerking. Gemeenten maken regionale afspraken over de verdeling van de migratieopgaven en wisselen best practises uit, bijv. over de wijze waarop de druk op de samenleving gezamenlijk gedragen kunnen worden. Dat moet gecoördineerd worden. Meer over onze regionaal adviseur migratie lees je hier.

 

Hierna borgen we het in de staande organisatie.

 

De projectmanagers van JETZT hebben deze opgaven onlangs in gemeenten Heusden en Land van Cuijk aangepakt en daarmee ervaring opgebouwd met dit politiek-gevoelige vraagstuk. Dat we dit goed kunnen, bewijzen Welmer en Naomi. De plaatsvervangend gemeentesecretaris van Heusden zag dat Naomi een fantastische start maakte: “Ze heeft meteen haar positie in de organisatie verworven, is leergierig en ontzorgt mij.” De gemeentesecretaris van het Land van Cuijk heeft dezelfde ervaring met Welmer: “Iedereen komt eigenlijk naar Welmer, zowel vanuit het beheer als vanuit de gemeente“.

 

Zie de video over onze bijdrage in gemeente Land van Cuijk hier

 

Het is onze ambitie om die rol ook bij andere gemeenten te vervullen.

Meer weten?

 

Scroll door naar beneden voor onze contactgegevens of, nog beter neem contact op via:

 

 

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.