Powered by Rijnconsult

Groeiscenario’s van een zorginstelling

Hoe kan een zorginstelling in deze tijd van tekorten, stijgende energieprijzen en groeiende druk op het zorgstelsel overleven? Charlie en Welmer hebben een businesscase geschreven voor een zorgorganisatie om te onderzoeken welke opties er zijn om te groeien in deze onzekere tijd.

Wat voor project is het?

Een middelgrote zorginstelling had de opdracht om uit te zoeken hoe een krimp in het aantal verblijfplaatsen kon worden gecompenseerd. Groei was namelijk nodig om ervoor de zorgen dat er voldoende inkomsten bleven binnenkomen. De opdracht was om te onderzoeken welke keuzes de organisatie heeft om ruimte te maken voor die groei. Dit bleek een uitdagende klus te zijn.

 

De werkzaamheden
Om tot een antwoord op bovenstaande vraag te komen hebben Charlie en Welmer een onderzoek uitgevoerd waarmee verschillende toekomstscenario’s bij elkaar gepuzzeld konden worden. Het was erg fijn om deze opdracht in duo-verband uit te voeren en samen na te denken over deze thematiek.

 

Om te beginnen is er met een aantal medewerkers en bewoners gesproken om zo een goed beeld te vormen van deze zorginstelling en haar bewoners. Op deze manier kregen Charlie en Welmer een idee wat er leeft en wat belangrijk is voor de mensen die er rondlopen. Vervolgens zijn ze zich gaan richten op het doorgronden van het vraagstuk. Dit hebben ze gedaan door interviews te houden met onder andere teamleiders en managers. Tijdens deze interviews zijn ideeën ontstaan voor mogelijke toekomstscenario’s. Deze verschillende scenario’s zijn aan de hand van een keuzeboom aan het Management Team gepresenteerd, gevolgd door het advies welk scenario de meest duurzame optie is.

 

Uiteindelijk bleek het meest duurzame scenario, het leveren van een zorgvorm waarme de organisatie meer bewoners van zorg kan voorzien en waarbij de bewoners zolang mogelijk de regie over hun eigen leven blijven houden, door langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

 

Maatschappelijke impact
Al met al hebben Charlie en Welmer deze opdracht als erg bijzonder ervaren. Het in contact staan met mensen uit een andere doelgroep, nodigt uit om de wereld om ons heen anders te bekijken en beoordelen. Charlie en Welmer hebben zich voor hen kunnen inzetten door mee te bouwen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Met mensen die hun harten gestolen hebben.

Meer weten?

Neem contact op met Charlie!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.