Powered by Rijnconsult

Onderzoek naar Uitbreiding Locatie Speciaal Onderwijsschool

De Prins-Willem Alexanderschool (PWA-school) is een speciaal onderwijsschool in de gemeente Veldhoven. De PWA-school krijgt de laatste jaren steeds meer aanmeldingen van leerlingen. Zelfs zo veel dat ze er vanwege ruimtegebrek steeds meer moeten afwijzen.

Daarom wilde de PWA-school onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een uitbreiding van het onderwijsgebouw, om meer kinderen te kunnen plaatsen en beter in te richten op hun behoeften. Dit onderzoek heeft Iris uitgevoerd.

De opdracht

Het groeiende aantal leerlingen in het speciaal onderwijs leidt tot vollere klassen, wat ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de leerlingen. Steeds meer leerlingen moeten door de drukte een geluidswerende koptelefoon dragen om de prikkels te kunnen verdragen. De meest kwetsbare groep leerlingen, zoals de leerlingen met een meervoudige beperking, ervaart de grootste gevolgen van het ruimtetekort. De vrees van de PWA-school is dat door deze ontwikkelingen, leerlingen thuis komen te zitten omdat er voor hen geen geschikte plek meer is.

Om de mogelijkheden voor uitbreiding van de Prins-Willem Alexanderschool te kunnen verkennen, was het noodzaak om eerst het probleem goed helder te krijgen. Iris heeft hiervoor informatie verzameld van vergelijkbare scholen die dezelfde doelgroep bedienen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorginstellingen. Ze heeft de trends in de regio binnen het speciaal onderwijs in kaart gebracht en daarmee de urgentie van het probleem geduid.

 

Tijdens regio-overleggen en in overleg met de gemeente heeft Iris geholpen om de problematiek herhaaldelijk op de kaart te zetten. Hierin heeft ze andere betrokkenen gemotiveerd om hetzelfde te doen, en is het ruimtetekort van de PWA-school op meerdere bestuurlijke tafels ingebracht. Gelijktijdig heeft ze haar bevindingen beschreven in een onderzoek gericht aan de gemeente, om hen van de noodzaak van uitbreiding te overtuigen. Dit onderzoek is inmiddels ingediend bij de Gemeente Veldhoven.

De kern van deze opdracht was om de PWA-school en gemeente samen te laten zoeken naar een oplossing voor het ruimtetekort. Door inzet van Iris is de aandacht voor het probleem vergroot, is het netwerk rondom de school goed aangehaakt en is er meer wederzijds begrijp tussen de school en de gemeente.

 

Maatschappelijke impact

Passend onderwijs is nodig om alle kinderen, ongeacht hun behoeften, de kans te bieden om te leren. Ook kinderen met een (meervoudige) handicap moeten de mogelijkheid krijgen om naar een school te gaan die aansluit op wat zij nodig hebben. Scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn er samen voor verantwoordelijk dat er voor alle kinderen een passende school is, niet te ver van huis. Dit project heeft eraan bij gedragen dat de PWA-school haar leerlingen kan blijven bieden wat zij nodig hebben, en het verkleint de kans dat er in de toekomst leerlingen thuis komen te zitten.

Meer weten?

Neem dan contact op met Iris!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.