Powered by Rijnconsult

Projectleider Opvang Oekraïne Gemeente Heusden

Naomi is projectleider opvang Oekraïne bij de Gemeente Heusden en staat aan de lat om de Oekraïense vluchtelingen zowel een huis als een thuis te bieden. Binnen de gemeente Heusden worden de Oekraïense vluchtelingen vooral in kleinschalige opvanglocaties opgevangen. Op dit moment zijn er in de gemeente Heusden in totaal 355 opvangplekken gerealiseerd en binnenkort zal de nieuwste locatie, met in totaal 40 opvangplekken, haar deuren openen. Naomi's klus is erg dynamisch, interessant en uitdagend.

De opdracht
Als projectleider opvang Oekraïne is Naomi verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Het project kan worden opgedeeld in twee onderdelen: ‘huis’ en ‘thuis’. Onder ‘huis’ behoort het opzetten, beheren en op peil houden van het aantal gemeentelijke opvanglocaties. Het onderdeel ‘thuis’ van het project betreft vooral de inrichting van de opvanglocaties. Hierbij gaat het vooral over het organiseren van dienstverlening onder verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van werk, onderwijs en zorg. Om de Oekraïense vluchtelingen een zo fijn en veilig mogelijk thuis te bieden wordt intensief samengewerkt met drie locatiemanagers en de samenwerkingspartners.

 

Werkzaamheden
Naomi haar rol kan omschreven worden als een spin het web, een verbinder tussen alle betrokken partijen. Haar werkzaamheden zijn daarbij ook erg divers. Voor het deel ‘thuis’ werkt Naomi vooral samenwerken met collega’s van de afdeling vastgoed en bouwkunde. Een belangrijk element in Naomi’s werk is het nadenken over de toekomstbestendigheid van de opvanglocaties, hierbij wordt ook gekeken naar de inzet van het pand voor een maatschappelijk doel wanneer de opvanglocaties niet meer nodig zijn. Afhankelijk van de regionale opgave wordt gekeken naar geschikte panden en adviseert Naomi over strategische aankopen. Voor het onderdeel ‘thuis’ schakelt Naomi vooral met de locatiemanagers: wat speelt er allemaal op de opvang? Daarnaast bestaan de werkzaamheden van Naomi ook uit een aantal overstijgende taken. Zo is ze aanwezig bij het regio-overleg, waar alle projectleiders uit verschillende gemeenten bij elkaar komen om de landelijke ontwikkelingen te bespreken, casussen en ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast behoort de advisering aan zowel de bestuurlijk- als ambtelijk opdrachtgever tot haar takenpakket. Dit vraagt om politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Momenteel is Naomi druk met de voorbereidingen voor de opening van een nieuwe opvanglocatie. Het projectteam toont volledige inzet om voor de nieuwe Oekraïense bewoners een fijne plek te creëren.

 

Maatschappelijke impact
Naomi is erg blij dat ze met deze betekenisvolle klus iets voor Oekraïense vluchtelingen in Heusden kan doen. De opvang zo goed als mogelijk neerzetten, alles soepel laten verlopen en het zo aangenaam mogelijk maken voor hen is voor haar het belangrijkste. Daarnaast vindt ze de opdracht erg leuk, leerzaam en uitdagend door de combinatie van praktische en strategische taken, met onderliggend het politieke element.

Meer weten?

Neem contact op met Naomi!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.