Powered by Rijnconsult

Organisatie-ontwikkeling bij woningcorporatie Vivare

De opgaven binnen de corporatiesector worden groter en de omstandigheden waarin deze opgaven gerealiseerd moeten worden steeds uitdagender. Samen met een collega van Rijnconsult werkt Floortje aan een uitdagend organisatie ontwikkeltraject bij woningcorporatie Vivare in Arnhem. Op dit moment begeleidt Floortje verschillende sub-teams die aan de slag zijn met thema's als persoonlijk leiderschap, gedragsverandering en vitaliteit.

Wat is de opdracht?  

Een van de opgaves van Vivare is zorgen dat er voldoende en betaalbare huurwoningen voor mensen met een lager inkomen zijn. Ook moeten woningcorporaties ervoor zorgen dat hun woningen duurzaam en energiezuinig zijn en blijven. Daarnaast hebben ze de verantwoordelijkheid om de leefbaarheid in wijken te verbeteren en te zorgen voor sociale cohesie. Verder moeten woningcorporaties zich aanpassen aan veranderende wet- en regelgeving en voldoen aan steeds hogere eisen op het gebied van governance en transparantie. Kortom, woningcorporaties staan voor een complexe en uitdagende opgave om te zorgen voor goede en betaalbare huisvesting voor hun huurders, nu en in de toekomst. 

 

Vivare zal dus mee moeten veranderen met de omgeving. Met behulp van de principes van Rijnlands Organiseren streven ze naar een vereenvoudigde bedrijfsvoering, waarbij de huurder centraal staat en meer ruimte wordt gegeven aan de vakmensen. Door samen met collega’s van Vivare te werken aan de bedrijfscultuur, het gedrag en de processen van de organisatie, zijn ze steeds beter in staat om te voldoen aan de vraag van buiten. 

 

Wat heeft Floortje gedaan?

In haar rol als adviseur geeft Floortje samen met haar collega van Rijnconsult vorm aan het transitieprogramma. Van opzetten tot uitvoeren! Zo heeft Floortje samen met een team collega’s van Vivare nagedacht over de opzet van verschillende sub programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Op dit moment begeleidt Floortje verschillende van deze sub-teams. De programma’s omvatten onder andere persoonlijk leiderschap, gedragsverandering, vitaliteit, functiehuis en uitbreiding van handelingskaders. 

Om de organisatieontwikkeling verder te stimuleren, helpt Floortje bij de organisatie van een aantal inspirerende sessies voor de gehele organisatie. Tijdens deze sessies wordt er gezamenlijk nagedacht over nieuwe initiatieven die de ontwikkeling van Vivare kunnen bevorderen. Floortje staat open voor ideeën van haar collega’s en biedt hen de ruimte om met nieuwe initiatieven te komen. Zij begeleidt samen met haar collega’s de uitvoering van deze ideeën. Door op deze manier echt samen te bouwen aan de toekomst, is Floortje ervan overtuigd dat de organisatie in staat zal zijn om haar huurders ook in de toekomst van een passend thuis te voorzien.

Maatschappelijke impact 

De huurder, stakeholders en politieke omgeving vragen steeds meer van woningcorporaties. Niet alleen wordt er van woningcorporaties gevraagd om hun vastgoed te verduurzamen, maar meer dan ooit moet er aandacht komen voor sociale problematiek in de wijk. Daarnaast zijn er helaas steeds meer mensen die vanuit hun eigen vermogen niet in staat zijn een betaalbaar huis te vinden. Daarom is het van groot belang dat woningcorporaties zichzelf in staat stellen om de huurders van nu en de huurders in de toekomst te voorzien van een passend thuis. Door aan de slag te gaan met een nieuwe manier van werken waarin de professional meer mandaat heeft en de huurder nog meer centraal wordt gezet in de processen, wordt Vivare wendbaarder en is de organisatie steeds beter in het voldoen aan de roep van buiten die steeds harder klinkt.

Meer weten?

Neem contact op met Floortje!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.