Powered by Rijnconsult

Coördinator voor Buurt-, Wijk en Dorpshuizen

Buurt-, Wijk en Dorpshuizen spelen een cruciale rol in de leefbaarheid van verschillende kernen in de gemeente. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ze gevraagd en ongevraagd helpt bij het runnen van de locaties. Charlie heeft als chef BWD-huizen de coördinatie opgepakt.

Wat is de opdracht?

De Gemeente Ede heeft dertien gesubsidieerde Buurt-, Wijk- en Dorpshuizen (BWD-huizen). Deze BWD-huizen hebben een hechte relatie met de gemeente, onder andere omdat ze voor een groot deel op subsidie draaien en/of in gemeentelijke panden zitten. Dit betekent ook dat ze veel met de gemeente overleggen, de subsidie die zij ontvangen is immers publiek geld. Daarnaast worden de meeste BWD-huizen bestuurd door een vrijwillig bestuur, terwijl er bij het draaiende houden van een BWD-huis veel komt kijken. Het is daarom belangrijk als gemeente goed en makkelijk bereikbaar te zijn voor de BWD-huizen, hen te ondersteunen waar nodig en mee te denken bij ingewikkelde zaken of vraagstukken.

 

Mijn werkzaamheden 

Charlie haar werk binnen het dossier BWD-huizen is veelzijdig en divers. Een van de belangrijkste is het beoordelen, toekennen en vaststellen van de subsidies. De BWD-huizen draaien voor een groot deel op subsidie van de gemeente, dus het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar hoeveel geld een BWD-huis aanvraagt en nodig heeft, maar ook of zij goed kunnen uitleggen waar ze dit geldt voor gaan gebruiken of hebben gebruikt. Daarnaast heeft de gemeente Ede geld beschikbaar gesteld om duo-fietsen aan te schaffen voor een aantal BWD-huizen. Duo-fietsen zijn fietsen waar je met zijn tweeën op kan fietsen waardoor ook mensen met fysieke of mentale klachten alsnog veilig buiten een rondje kunnen fietsen. Binnen dit project is Charlie bezig met onder andere het uitzoeken van wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf, het onderhoud en gebruik van een duo-fiets. Daarnaast wordt er binnen dit project een mogelijke samenwerking met Fietsmaatjes verkent. Fietsmaatjes is een organisatie die zich al jaren bezighoudt met de organisatie rondom het gebruik van duo-fietsen waardoor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen zo dus toch nog lekker de hort op kunnen. Andere grote lopende projecten zijn het realiseren van een aantal nieuwbouw panden voor BWD-huizen of het renoveren van de bestaande panden. Naast deze projectmatige taken was Charlie ook verantwoordelijk voor dagelijks contact met de BWD-huizen, het oppakken van spoedklusjes en het afhandelen van vragen tussendoor.

 

Maatschappelijke impact

Binnen de gemeente Ede vallen de BWD-huizen onder de afdeling Sociale Basis & Preventie binnen de het Sociaal Domein. Deze afdeling richt zich op welzijn en de preventie van sociale problemen en zorg in onze samenleving.

De BWD-huizen spelen een grote rol in de sociale basis van mensen, denk onder andere aan laagdrempelige ontmoeting, het verbinden van de buurt, bepaalde ondersteuning en voorlichting voor kwetsbaren van de samenleving en vermaak voor kinderen en jeugd. Het doel van een BWD-huis in de gemeente Ede is het zijn van een huiskamer van de buurt, een ontmoetingsplek waar maatschappelijke activiteiten georganiseerd worden. Tijdens haar werkzaamheden heeft Charlie gezien hoe belangrijk deze BWD-huizen zijn voor bepaalde groepen in onze samenleving en ervaarde dan ook hoe fijn het is, door bij te dragen aan het draaide houden van deze plekken, maatschappelijke impact te kunnen maken.

Meer weten?

Neem contact op met Charlie van Delden.

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.