Powered by Rijnconsult

Coördinator Opvang van Sudanese evacuees

In april 2023 barst er een oorlog uit in Sudan, tussen enerzijds het regeringsleger en anderzijds een paramilitaire groep. Deze oorlog leidt tot veel slachtoffers in het land, en al snel besluit Nederland haar burgers en het ambassadepersoneel in het land te evacueren en in Nederland op te vangen. Een van de gemeenten waar de Sudanese evacuees opgevangen worden is in het Land van Cuijk, waar Welmer als crisismanager een grote rol gespeeld heeft in het regelen hiervan.

Wat is de opdracht?
Het opvangen van evacuees uit een land waar een burgeroorlog woedt is een urgente zaak. Met andere woorden, er was weinig tijd en er moest veel gebeuren. Welmer zijn voornaamste taak was dan ook het coördineren van een crisisteam om de opvang van de evacuees uit Sudan in goede banen te leiden en alles te regelen wat nodig was.

 

De werkzaamheden
De werkzaamheden van Welmer varieerden sterk. Zo coördineerde hij verschillende processen op de achtergrond, stond hij in direct contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar hij soms hard moest trekken om dingen voor elkaar te krijgen, en praatte hij betrokkenen binnen de gemeente, zoals de burgemeester en wethouder, geregeld bij over de huidige situatie in de opvang. Tegelijkertijd fungeerde Welmer als contactpersoon van het vakantiepark waar de Sudanese evacuees werden ondergebracht en was hij verantwoordelijk voor het beheer van het budget en de kosten. Ook stond Welmer in contact met de Sudanese gezinnen in de opvang, om zo goed in beeld te krijgen wat er nodig was en waar de behoeftes lagen om zo een plan te maken waar en hoe de gemeente hen het beste kon ondersteunen. In de praktijk kwam dit bijvoorbeeld neer op het regelen van onderwijs en gezondheidszorg.

Kort samengevat was het dus een veelzijdige opdracht waarbij snel en pragmatisch oplossingen werden gezocht en geïmplementeerd.

 

Maatschappelijke impact
Door zijn ervaring in het managen van de opvang voor Oekraïners weet Welmer wat er bij komt kijken om in een crisissituatie met spoed voorruit te komen. Door de Sudanese gezinnen persoonlijk te ontmoeten had Welmer een gezicht bij de gezinnen voor wie de opvang moest worden geregeld. Dit zorgde voor extra motivatie en gevoel van urgentie bij Welmer. Door met een gepaste ernst de betrokken partijen in beweging te krijgen heeft hij ervoor kunnen zorgen dat de gezinnen op tijd beschikking hadden over geld, zorg, onderwijs en eten en drinken.

Meer weten?

Neem contact op met Welmer!

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.