Powered by Rijnconsult

Onderzoeker Visie op Dienstverlening

Wat is de opdracht?  

De afgelopen jaren heeft Gemeente Ede hard gewerkt om haar dienstverlening te verbeteren, zodat ze haar inwoners nog beter van dienst kan zijn. Dienstverlening beschrijft hoe een gemeente haar burgers ondersteunt met het leveren van diensten of informatie. Het is iets waar vrijwel alle afdelingen in de gemeente mee te maken hebben: van het regelen van mantelzorg en kapvergunningen tot het innen van hondenbelasting. Het is van belang dat deze diensten goed zijn afgestemd op de behoeften van burgers, zodat ze snel en soepel verlopen.  In het nieuwe bestuursakkoord wordt de inwoner centraal gesteld en worden doelen geschetst voor de kwaliteit van de dienstverlening. Dit akkoord vormt de aanleiding voor de opdracht: het hernieuwen van de visie op dienstverlening zodat deze doelen goed worden gerealiseerd in de hele organisatie. 

 

Wat heeft Sjoerd gedaan? 

Om de vertaling te maken van deze doelen naar een vernieuwde visie is het belangrijk om overzicht te hebben wat er allemaal gebeurt aan dienstverlening binnen de gemeente. Sjoerd heeft een dashboard gebouwd om inzichtelijk te maken wat de Gemeente Ede allemaal doet op het gebied van dienstverlening. Het dashboard bevat data over de verschillende soorten diensten die de gemeente levert, hoe vaak deze diensten jaarlijks worden geleverd en via welk medium ze binnenkomen. 

 

Verder heeft Sjoerd samen met de gemeente een interactieve sessie georganiseerd, waarbij een dwarsdoorsnede van afdelingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de dienstverlening aanwezig was. Tijdens deze sessie zijn de benodigde bouwstenen verzameld voor de herijking van de visie. Door middel van verschillende brainstormrondes zijn kernwoorden verzameld, op basis waarvan de hernieuwde Edese visie op dienstverlening kan worden gebouwd. 

 

Wat deze opdracht zo interessant maakt, is dat Sjoerd heeft gesproken met veel verschillende afdelingen binnen de gemeente. Door in korte tijd zoveel verschillende afdelingen te raadplegen, heeft hij snel kennisgemaakt met veel afdelingen en aan de levende lijve ondervonden hoe breed het takenpakket van een gemeente is. 

 

 

Maatschappelijke impact 

Sjoerd’s onderzoek ondersteunt de Gemeente Ede bij het hernieuwen van haar visie op dienstverlening. Hierdoor is het nu voor de gemeente inzichtelijk in welke afdelingen van de organisatie dienstverlening plaatsvindt en over welke processen er al data beschikbaar is. Het dashboard dat Sjoerd heeft ontwikkeld geeft de gemeente bovendien handvatten om haar dienstverlening verder te verbeteren. Hier zit de maatschappelijke impact van de opdracht, omdat de verbetering van de dienstverlening zal bijdragen aan een betere relatie tussen inwoners en overheid. 

Meer weten?

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.